Uitnodiging netwerkbijeenkomst 20-12-2011

 

 

Uitnodiging

Netwerkbijeenkomst Wetenschap en Markt 20 december 2011

Kamer van Koophandel

 

Onderwerp: Bedrijfsstrategie en geopolitieke risico´s Geachte heer, mevrouw, Graag nodigen wij u uit voor de zesde bijeenkomst in de reeks ‘Wetenschap en Markt’, op dinsdag 20 december a.s. Dit keer staat centraal het thema ‘Bedrijfsstrategie en geopolitieke risico’s’. De Arabische opstanden en de politieke crisis in Europa tonen aan dat bedrijven (geo)politieke risico’s steeds nadrukkelijker bij hun strategievorming moeten betrekken. De wereld verandert in hoog tempo door de opkomst van nieuwe economieën, effecten van klimaatverandering en steeds schaarser wordende grondstofvoorraden. Die nieuwe wereld levert een scala aan nieuwe bedreigingen op, maar evenzoveel kansen. Hoe kunnen bedrijven hun strategie aanpassen? Het doel van deze bijeenkomsten is het bedrijfsleven in contact te brengen met actuele wetenschappelijke ontwikkelingen. Na een lezing door een wetenschapper volgt een reactie vanuit het bedrijfsleven. Als ondernemer, bestuurder of wetenschapper kunt u uw voordeel doen met deze kennisuitwisseling. Door een inspirerende discussie met u komen marktkansen in beeld. Locatie: Kamer van Koophandel Den Haag, Koningskade 30 in Den Haag

Programma

 

16.45 uur

Ontvangst

17.00 uur

Introductie

17.05 uur

Prof. dr. Rob de Wijk, hoogleraar aan de Universiteit Leiden en directeur van het Hague Centre for Strategic Studies

17.25 uur

Reactie door dr. Ewald Bruinesse, manager energietransities bij Shell Nederland BV

17.35 uur

Discussie met aanwezigen

18.00 uur

Borrel, aangeboden door Kamer van Koophandel Den Haag

18.30 uur

Einde

Het CRK is een samenwerkingsverband tussen de Leidse Universiteit en Kamer van Koophandel Den Haag. Wij verbinden de dynamiek van de beroepspraktijk met die van de wetenschap. Innovatie versterkt de economische kracht van de regio! Wij ontmoeten u graag op dinsdag 20 december a.s. in Den Haag. Dr. Adriaan in ’t Groen, directeur Centrum Regionale Kennisontwikkeling Marius Varekamp, voorzitter Kamer van Koophandel Den Haag

U kunt zich aanmelden via  

http://www.kvk.nl/bijeenkomsten/netwerkbijeenkomst-wetenschap-en-markt/