Opknapbeurt bedrijventerrein Broekvelden wacht op afronding

Opknapbeurt bedrijventerrein Broekvelden wacht op afronding

De ondernemers op Broekvelden staan achter de revitalisering van ‘hun’ bedrijventerrein. Maar er bestaat nog geen volledige consensus over de manier waarop die opknapbeurt van het gebied langs de A12/N11 gestalte moet krijgen. Die conclusie trekt wethouder Jan-Christiaan Goudbeek (VVD). ,,Met het bestuur van de Raad voor Handel, Industrie en Dienstverlening zitten we op één lijn ten aanzien van de revitalisering van bedrijventerrein Broekvelden,’’ bevestigt Goudbeek. Maar volgens de wethouder zijn er met enkele individuele ondernemers gesprekken nodig om tot een afronding van de revitalisering te komen. ,,Het bedrijfsleven is niet zo verenigd zoals je dat graag zou willen zien,’’ stelt Goudbeek. ,,Het gaat ons om het hebben van een goed vestigingsklimaat, maar dat is niet iets dat alleen de gemeente aangaat.’’ De kern van de revitalisering is het toekomstbestendig maken van het bedrijventerrein. Een onderdeel daarvan is het oplossen van het parkeerprobleem. Dat kan door het instellen van een parkeerverbod op de openbare weg. Ondernemers die hun wagens niet op eigen terrein kwijt kunnen, moeten een plek huren. Dat kan onder andere in de geplande parkeergarage aan de Europaweg. De gezamenlijke ondernemers moeten die voorziening bekostigen. ,,De meeste ondernemers hebben toegezegd hieraan mee te willen doen.  Regelmatig krijg ik te horen wanneer we gaan beginnen,’’ legt Joop de Groot uit. De voorzitter van de Raad voor Handel, Industrie en Dienstverlening (RvHID) zegt dat de ondernemers een verbeterde aanpak voorstaan. Eentje die economisch gezien gunstig uitpakt voor het bedrijfsleven. Dat maakt het mogelijk de eerder geprognosticeerde bijdrage van het bedrijfsleven te verlagen. ,,Het is verstandiger om sommige investeringen gefaseerd uit te voeren,’’ doet De Groot uit de doeken. Hij doelt dan op het tempo waarin de parkeergarage gebouwd gaat worden. ,,We laten de parkeermogelijkheden meegroeien met de behoefte. Op het terrein dat bestemd is voor de parkeergarage komen in de eerste fase parkeerplaatsen op het maaiveld. Daar kunnen 70 auto’s staan. Als de parkeerbehoefte groeit, komt er een verdieping bovenop. Op die manier worden de ruimte en de geldelijke invulling zo efficiënt mogelijk benut,’’ licht De Groot de jongste inzichten toe. De realisering ervan vindt plaats in 2013.