Keurmerk Veiling Ondernemen gecertificeerd!

Begin januari 2012 hebben wij het formele bericht ontvangen dat de twee bedrijventerreinen Broekvelden en Groote wetering in Bodegraven, wederom zijn gecertificeerd (her-certificatie) voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Dit is o.a. tot stand gekomen door een KVO commissie bestaande uit de politie, brandweer, de BBD, de gemeente, de KvK en de RVHID, begeleid door MKB Nederland. Op 20 maart a.s. zullen de twee certificaten officieel uitgereikt worden. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Nadere gegevens volgen nog, maar noteert u dit alvast in uw agenda (voorafgaand aan de RVHID ledenvergadering).