Werkgroep recreatie en toerisme

Beste ondernemers,

 

Op 10 november 2011 heeft de eerste bijeenkomst recreatie en toerisme plaatsgevonden. Wij hopen dat deze eerste bijeenkomst u nieuwe ideeën heeft gebracht en enthousiast heeft gemaakt over het thema. Wij willen – zoals ook op 10 november is aangegeven – de recreatie en toerisme bijeenkomst een terugkerend karakter geven. Binnenkort organiseren wij daarom samen met de ondernemersverenigingen de tweede bijeenkomst. De bijeenkomst wordt in dezelfde periode als de maand van het Groene Hart georganiseerd (zie onderstaande email). U ontvangt voor deze bijeenkomst spoedig een vooraankondiging met datum en locatie.

 

Besloten is om voor de komende bijeenkomsten een ‘routeplanner’ uit te zetten. Een algemeen geluid van aanwezigen was om bij volgende bijeenkomsten na te denken over onderwerpen, knelpunten en andere ideeën rondom recreatie en toerisme. Het onderwerp ‘actuele thema’s recreatie en toerisme’ staat daarom tijdens de tweede bijeenkomst centraal. De derde bijeenkomst wordt dan gewijd aan het gezamenlijk opstellen van een plan van aanpak. De bijeenkomst(en) daarna richten we op het uitvoeren van de plannen.

 

In samenwerking met de Koepel (ROV, BOV en RVHI)  is besloten een werkgroep recreatie en toerisme in te richten. Wanneer deze stuurgroep is gestart, kan deze fungeren als verzamelpunt voor alle ideeën en thema’s voor de bijeenkomsten. De werkgroep kan de te bespreken thema’s uitdiepen en de bijeenkomsten voorbereiden. Op deze manier kunnen we al tijdens de eerstvolgende bijeenkomst een aantal punten oppakken.

 

We moedigen u aan om u aan te sluiten bij deze werkgroep en actief mee te denken over de thema’s. In ruil voor uw deelname heeft u het grote beeld van alle ontwikkelingen en kunt u uw voordeel doen met de kennisuitwisseling.

 

Met vriendelijke groet,
Sebastiaan PoppenMedewerker Strategie en Beleid.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
T: 0172- 522 056
E: spoppen@bodegraven-reeuwijk.nl
L: www.linkedin.com/in/sebastiaanpoppen

www.bodegraven-reeuwijk.nl