Ambitieus energieproject van start

De Gemeente Bodegraven – Reeuwijk is samen met de Raad van Handel, Industrie en Dienstverlening (RvHID) een
energiebesparingsproject gestart. Er is gekozen voor bedrijven met gekoelde opslag, daar zijn er immers veel van vanwege
de kaashandel.
De uitvoering van het project is neergelegd bij de Milieudienst Midden-Holland en zal eind 2012 zijn afgerond.
Andere sectoren kunnen dan volgen.

Begin februari ontvingen 35 geselecteerde bedrijven een uitnodiging om deel te nemen. Op 22 maart ((19.30 – 22.30 uur)
zullen zij uitgebreider worden geïnformeerd in het gemeentehuis in het bijzijn van wethouder Hans Vroomen en Joop de Groot,
voorzitter van de RvHID. Dan is ook bekend welk adviesbureau is ingehuurd.
Een bedrijf krijgt professionele ondersteuning en advies om te komen van een basisscan – een aanvullende scan – plan van
aanpak / uitvoering – keurmerk. De bedrijven zullen elkaar tijdens het project treffen ten behoeve van uitwisseling van
ervaringen en profilering. Door deze projectmatige aanpak is subsidie beschikbaar om een plus te halen boven op de
wettelijke verplichtingen.

Energiebesparing in dit soort grote bedrijven (met een energieverbruik van >50.000 kWh) loont, zowel wat betreft het
milieu als vermindering van de bedrijfskosten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met AngelaVos (avos@ismh.nl) of Wim Lexmond (w.lexmond@geofox-lexmond.nl).