Schop de grond in.

 

Oproep bedrijfsleven aan gedeputeerde:

Schop de grond in voor RijnlandRoute!

“De RijnlandRoute moet er komen, compleet, ongefaseerd en snel” vindt Jan Versteegh, voorzitter VNO-NCW Rijnland. “Het is hoog tijd om onomkeerbare besluiten te nemen.” Het bedrijfsleven in Rijnland is zeer stellig in haar bewoordingen naar gedeputeerde Ingrid de Bondt. De provincie moet nu haar verantwoordelijkheid nemen met de aanleg van de RijnlandRoute.

 

Gedeputeerde Ingrid de Bondt ging op 13 april in gesprek met het bedrijfsleven. Omdat de besluitvorming dit voorjaar in een beslissende fase komt, heeft het bedrijfsleven haar standpunt met betrekking tot de RijnlandRoute nogmaals luid en duidelijk voor het voetlicht gebracht. Het bedrijfsleven verwacht dat de RijnlandRoute compleet (2×2–baans), ongefaseerd en snel wordt aangelegd, zodat de doorstroming van het verkeer in de regio verbetert.

 

De RijnlandRoute, de verbindingsweg tussen de A4 en de A44, is cruciaal voor de oplossing van het bereikbaarheidsprobleem in de regio. Met de RijnlandRoute wordt het belangrijkste knelpunt in het wegennet opgelost. Bereikbaarheid van de regio is een randvoorwaarde voor de noodzakelijke ontwikkeling van de economie en de werkgelegenheid. Zonder de RijnlandRoute kunnen het Leiden Bio Science Park, Greenport Duin- en Bollenstreek en Space Science in Noordwijk, drie clusters van (inter)nationale betekenis, zich niet verder ontwikkelen.

 

De gedeputeerde gaf aan dat er ruimte moet zijn voor economische groei en ondernemerschap. ”Dat vraagt om goede verbindingen voor (vracht)verkeer en voor al die mensen uit de dagelijkse woon-werkfiles; dat vraagt om aanleg van de RijnlandRoute”, aldus Ingrid de Bondt.

 

Het bedrijfsleven riep de gedeputeerde op de financiële afspraken met het rijk dit voorjaar te verzilveren en houdt haar aan haar belofte dat de schop gedurende deze collegeperiode de grond in gaat. “Een man een man een woord een woord, en dat geldt ook voor een vrouw”, aldus Versteegh.