Beloning voor meest innovatieve, energie-efficiënte plan

foto bij 2. startbijeenkomstOm innovaties en grotere besparingen te stimuleren komen koelbedrijven in aanmerking voor een beloning als zij een plan van aanpak indienen dat verder gaat dan het wettelijk niveau. De drie bedrijven met het beste plan krijgen een geldbedrag en publiciteit. Bedrijven scoren op basis van de aspecten besparingspotentieel en innovatie. Een jury beoordeelt de inzendingen. Deze beloningssystematiek komt in de plaats van het ontwikkeling van een energie efficiency keurmerk en het subsidiëren van de aanvullende scans, zoals aanvankelijk gepland.

Ieder bedrijf dat deelneemt aan het project moet een plan van aanpak op stellen na één van de scans. Dit plan van aanpak dient minimaal de energiemaatregelen te bevatten met een terugverdientijd van 5 jaar, het wettelijk niveau. Wij willen echter bedrijven vooral stimuleren verder te gaan dan het wettelijk niveau, om te innoveren. Denk aan: vervanging van installaties, toepassen van nieuwe technieken, verbouwingen, veranderingen in de bedrijfsvoering of -cultuur. Ook willen wij stimuleren dat wordt samengewerkt tussen bedrijven (ook met aangrenzende niet – koelbedrijven), bijv. om restwarmte toe te passen.

De projectgroep heeft de voorlopige contouren van het beloningssysteem uitgewerkt. In september werkt zij deze nader uit en zal u dan via de digitale nieuwsbrief en bijeenkomst op 9 oktober nader informeren.

Voorlopige contouren beloningssysteem plan van aanpak:

 • Beoordelingscriteria voor plan van aanpak:
 • Minimumvereiste is wettelijk niveau
 • Beoogd besparingspotentieel van bovenwettelijke maatregelen
 • Energie-efficiency van de huidige systemen
 • Mate van innovatie – bv. toepassing restwarmte, samenwerking tussen bedrijven, monitoring/sensortechnologie

Jury:

 • Wethouder gemeente Bodegraven-Reeuwijk
 • Voorzitter RvHID of vertegenwoordiger uit de branche van bedrijven met gekoelde opslag.
 • Directeur ODMH
 • Agentschap NL

Rollen bij beoordeling:

 • Toezichthouders ODMH – wettelijk niveau
 • DWA – beoordelen / doorrekenen besparingspotentieel
 • Jury – beoordelen innovatie

Termijn indienen plan van aanpak:

1 december 2012

Prijsuitreiking:

Tijdens nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente of bij 3de afsluitende bijeenkomst in januari 2013.