Interview met toezichthouders ODMH

foto bij 5. moderne koelinstallatieToezichthouders Edu van der Sluys, Floris Vos en Jaap Willem Kooistra voeren de energiescans uit. Zij inventariseren welke energiebesparende maatregelen binnen 5 jaar rendabel zijn toe te passen. Een wettelijke taak die, voor de door DWA opgeleide toezichthouders, een hele uitdaging is.

Jaap Willem Kooistra: ‘Als toezichthouder ben je een generalist, in dit project gaan we de diepte in doordat we ons toespitsen op de koelinstallaties. De mensen van het bedrijf met wie we de ronde doen hebben veel specialistische kennis en kennen hun eigen installaties goed. Het is best spannend om met onze scan meerwaarde te bieden’.

Meerwaarde wordt geboden omdat het bedrijf gefocust is op het goed functioneren van de installaties en daardoor soms minder oog heeft voor het toepassen van energiebesparende technieken. Door gezamenlijk de installatie na te lopen komt de kennis van de installatie en besparende technieken samen.

Wat houdt de basisscan in?

Tijdens de basisscan inventariseren wij welke maatregelen het bedrijf binnen 5 jaar rendabel kan toepassen. In deze scan nemen wij ook de uitfasering van R22 en maatregelen die interessant zijn om toe te passen bij renovatie of vervanging van de installatie mee. Er is een groot verschil in de mate waarin bedrijven aandacht schenken aan energie-efficiency. Grote bedrijven hebben eigen technische mensen die ook ontwikkelingen op de markt in de gaten houden. Kleinere bedrijven zijn over het algemeen meer afhankelijk van de kennis en kunde van het installatiebedrijf.

Hoe verloopt zo’n dag?

Een aantal dagen voorafgaand aan de scan levert het bedrijf alleen of samen met zijn installateur een ingevulde vragenlijst aan over de koeltechnische installaties. De lijst met installatiegegevens is noodzakelijk om ons voor te bereiden. Zonder input van het bedrijf is het onmogelijk om de scan efficiënt uit te voeren en tot een goed advies te komen. Tijdens het gesprek voorafgaand aan de ronde door het bedrijf is het belangrijk om inzicht te krijgen in de bedrijfsprocessen. Je kunt namelijk niet domweg de thermostaat een graadje hoger zetten. Temperatuur en luchtvochtigheid zijn heel belangrijk voor de bedrijfsprocessen.

We proberen de ronde zo efficiënt mogelijk in te steken. In een voor ons vreemd bedrijf is het een hele uitdaging om een beeld te krijgen van de koelinstallaties. De te koelen ruimte en de bijbehorende installatie staan soms op grote afstand van elkaar. Tijdens de ronde stellen we over en weer vragen over het functioneren van de installatie, onderhoud en toekomstige ontwikkelingen.

In het afrondende gesprek evalueren we het bezoek en gaan globaal in op de punten die geconstateerd zijn. Het bedrijf ontvangt een rapportage die als basis geldt voor het door het bedrijf op te stellen plan van aanpak. Een plan van aanpak hoeft overigens niet altijd een investeringsplan te zijn maar kan ook bestaan uit maatregelen die direct zijn in te voeren zoals het anders instellen van de installatie of door instructie aan personeel. Denk aan simpele zaken als licht uitdoen, deuren sluiten en schoonhouden van verdampers en condensors.

Hoe bevalt deze manier van werken?

Het is prettig om op basis van gelijkwaardigheid een bedrijf te bezoeken. Als handhaver ben je over het algemeen gewend om maatregelen dwingend op te leggen. In deze situatie moeten bedrijven de wettelijke maatregelen natuurlijk ook treffen. Wij kunnen echter meer maatwerk bieden en er is ruimte voor de eigen inbreng van het bedrijf.