Subsidiemogelijkheden

foto bij 6. ijskristal mooiOp dit moment zijn er twee subsidie- en fiscale mogelijkheden voor bedrijven die maatregelen treffen om een substantiële energiebesparing in koelhuizen te realiseren: de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de Energie-investeringsaftrek (EIA). De EIA en de KIA zijn te combineren. Een investeringsaftrek is een bedrag dat kan worden afgetrokken van de winst wanneer is geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen.

DWA, die betrokken is bij de uitvoering van dit energiebesparingsproject bij bedrijven met koelinstallaties, kan u ondersteunen bij het benutten van bovenstaande subsidies: www.dwa.nl

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Als u in 2012 tussen de € 2.300 en € 306.931 investeert, kunt u in aanmerking komen voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De KIA is een percentage van al uw investeringen. De hoogte hangt af van het geïnvesteerde bedrag.

Voor meer informatie over de KIA: www.belastingdienst.nl

Energie-investeringsaftrek

Met de energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen ondernemingen in 2012 41,5% van (onderdelen van) de investeringskosten in duurzame energie of energiebesparende maatregelen aftrekken van de fiscale winst. De investering komt volledig of gedeeltelijk in aanmerking voor de EIA als deze benoemd staat op de Energielijst van Agentschap NL, een uitvoeringsinstantie van het Ministerie van EL&I. Enkele voorbeelden van energiebesparende maatregelen die in aanmerking komen voor EIA, zijn:

  • Energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie
  • Isolatie van koel- of vriesruimten
  • Warmteterugwinningssysteem op koel- of persluchtinstallaties

Voor meer informatie over de EIA: www.agentschapnl.nl

De gemeente Bodegraven noch de provincie Zuid-Holland hebben op dit moment relevante subsidieregelingen opengesteld.

Andere handige links zijn: