Project Milieudienst Rijnmond in dezelfde sector: veel winst te behalen!

foto bij 7. kaaspakhuisDe Milieudienst Rijnmond (DCMR) is ook aan de slag met Energiebesparing bij groothandels met koel- en vriesinstallaties. Zij hebben hierover in maart 2012 een rapport uitgebracht ( www.dcmr.nl ) waar we van kunnen leren.

Er zijn 56 groothandels bekeken in de regio Rijnmond. Het blijkt dat 92% van de 25.000 ton jaarlijkse CO2-emissie voor rekening komt van de koelinstallaties. Als er energiemaatregelen rondom de installaties worden getroffen, kan er dus veel CO2-uitstoot worden vermeden. Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen bleek in deze sector in deze regio nog een besparing van 12% mogelijk te zijn. In absolute zin gaat het dan om 2000 ton CO2-uitstoot minder, dat is vergelijkbaar met het energieverbruik in 530 huishoudens. Omdat in deze branche de technische situatie zeer complex is, werd dit eerst per bedrijf vastgesteld.

Er is dus behoorlijke winst te halen, op milieugebied én financieel.

Het blijkt dat bij de grotere bedrijven in deze branche voldoende kennis aanwezig is om met energiebesparing aan de slag te gaan, maar dat kleinere bedrijven over het algemeen hun kennis hierover moeten bijspijkeren. Zij steunen meestal op hun installateur.

Wellicht zou samenwerking tussen kleinere bedrijven kunnen leiden tot het verbeteren van de kennis, bijv. door workshops.

Als bijlage bij het rapport is een Naslagwerk Koeltechniek opgenomen. Dit is uitstekende informatie. Binnen het project in Bodegraven – Reeuwijk wordt nog bekeken hoe deze kennis meer kan worden verspreid en gedeeld.