Wat doet de gemeente Bodegraven – Reeuwijk op het gebied van duurzaamheid?

foto bij 8. burgemeester v.d. KampDe gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft gekozen voor een ambitieus energiebeleid en stimuleert daarom energiebesparing, duurzame energiebronnen en de toepassing van alternatieve brandstoffen.

De gemeente subsidieert het lopende project Energiebesparing bij bedrijven met koelinstallaties, zoals ze dat ook heeft gedaan bij het Energiebesparingsproject van de Bodegraafse Ondernemers Vereniging (BOV) in 2008. Maar de gemeente doet meer.

Naast lopend beleid, zoals een contract voor groene stroom en groen gas in gemeentelijke gebouwen, het uitvoeren van duurzaamheidsmarkten, biovergistingsprojecten en het project ‘energieke scholen’, is er een traject uitgezet om te komen tot nieuw beleid voor de komende jaren.

Praat mee over deze nieuwe koers van de gemeente ten aanzien van duurzaamheid!

Reacties kunt u geven via de e-mail: duurzaamheid@bodegraven-reeuwijk.nl .

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is al actief op het gebied van duurzaamheid, dit vindt plaats op een aantal gebieden. Zo is er in 2010 een nieuw contract afgesloten voor de levering van groene stroom en groen gas. Er is gekozen voor 30% Nederlandse wind en 70% water.

Met financiële steun van de gemeente zijn in 2011 twee biovergistingsprojecten uitgevoerd. Het eerste project is een haalbaarheidsonderzoek voor een project m.b.t. mestraffinage. Hierbij wordt o.a. mest omgezet in brandstof. De overgebleven mineralen wordt verwerkt tot kunstmestachtige stoffen. Het tweede project is het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd ten aanzien van de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een co-mestvergistingsinstallatie.

Op enkele scholen wordt momenteel het project ‘Energieke scholen’ uitgevoerd. Bij het project Energieke Scholen gaan basischoolleerlingen aan de slag met energie en binnenmilieu om hun schoolgebouw energiezuiniger en gezonder te maken. Leerlingen doen onderzoek naar wat de school allemaal doet aan energiebesparing.

De gemeente wil samen met u het duurzaamheidsbeleid voor de komende jaren vorm gaan geven. Het hele jaar door zal er aandacht worden besteed aan duurzaamheid. Zo worden er gesprekken georganiseerd met de verschillende doelgroepen, zoals bijvoorbeeld jeugd, ondernemers en milieuorganisaties. Daarnaast is er op 16 juni 2012 een duurzaamheidsmarkt georganiseerd en zal in het najaar een duurzaamheidsavond worden georganiseerd.

Ook u kunt uw mening geven: duurzaamheid@bodegraven-reeuwijk.nl Heeft u vragen of suggesties? Schroom niet om ze aan ons te stellen of door te geven!

De resultaten van de reacties worden gebruikt voor het opstellen van een ‘kansenkaart van de gemeenschap’ en die zal uitmonden in een Duurzaamheidsvisie voor de gemeente. De visie gaat richting geven aan het te voeren duurzaamheidsbeleid van de gemeente in de komende jaren.