Joop Wijn

De heer Joop Wijn (ABN-AMRO bank) heeft op 12 november het Bodegraafs bedrijfsleven bezocht in het Fort Wierickerschans. Circa 100 ondernemers waren hierbij aanwezig.

Klik hier voor een korte presentatie.