Vooraankondiging kennisbijeenkomst II

Kennisbijeenkomst werklocaties 2017                                                                                                  

Provincie Zuid-Holland

Datum

20 juni 2017

Locatie

Carlton Oasis

Curieweg 1

3208 KJ Spijkenisse

Tijd

15.30 inloop

16.00 tot 20.00 inhoudelijk

 

Vooraankondiging

Onderwerp: Vrachtwagenparkeren

Het provinciale bedrijventerreinenbeleid is er op gericht om bij te dragen aan duurzame bedrijventerreinen, die de economische vitaliteit en kracht van de regio en het bedrijfsleven versterken. Er bereiken ons veel signalen dat, mede door de toename van groot vrachtverkeer en buitenlandse Midden en Oost Europese chauffeurs, vrachtwagenparkeren een steeds groter probleem wordt. Met name het parkeren in de openbare ruimte, bijvoorbeeld bedrijventerreinen, zorgt steeds meer voor problemen bij gemeenten. Reden voor ons om hier een kennisbijeenkomst over te organiseren.

In de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is er zojuist een regionale aanpak voor vrachtwagenparkeren opgesteld en zal tijdens deze kennisbijeenkomst ook gepresenteerd worden. In deze aanpak is met gemeenten en Rijkswaterstaat gekeken naar oplossingen voor o.a. oneigenlijk gebruik van parkeerlocaties, hinderlijk en wildparkeren, vervuiling, vandalisme, onveilig gevoel en overlast bij bewoners en bezoekers, transportcriminaliteit, zwerfafval en verontreiniging. In de aanpak is ingezet op de thema’s regulering, handhaving, tellingen en communicatie.

De problematiek die ervaren wordt in gemeenten is overigens niet altijd van dezelfde orde, soms kan het ook zijn dat er geen ruimte (meer) is voor de vrachtwagens van lokale transportbedrijven. Ook deze kunnen overlast bezorgen door te parkeren in de openbare ruimte, zoals bedrijventerreinen.

In deze bijeenkomst zullen we meerdere invalshoeken van de problematiek belichten. Het definitieve programma volgt later. De locatie van deze bijeenkomst is al wel bekend, Curieweg 1 in Spijkenisse. De bijeenkomst is kosteloos, u kunt zich alvast aanmelden via de volgende link:

http://www.enqueteviainternet.nl/kennisbijeenkomst_II_2017

 

Met vriendelijke groet en tot 20 juni 2017

Het team van economische zaken Provincie Zuid-Holland.