BEDRIJVEN MET KOELHUIZEN BESPAREN VEEL ENERGIE

PERSBERICHT

 

BEDRIJVEN MET KOELHUIZEN BESPAREN VEEL ENERGIE.

Dinsdagavond 9 oktober kwamen de bedrijven met gekoelde opslag die mee doen aan het energiebesparingsproject in de gemeente Bodegraven – Reeuwijk bijeen om een tussenstand op te maken.

Uit de 14 basisscans die zijn uitgevoerd in de afgelopen maanden blijkt dat in het totaal 9,8% van de energierekening kan worden bespaard als in de koelhuizen alle maatregelen worden uitgevoerd die worden aanbevolen. Ook wordt er 2200 ton CO2 uitstoot minder uitgestoten, dat is vergelijkbaar met energieverbruik in ruim 385 huishoudens. De resultaten van het project zijn dus zeer de moeite waard. De bedrijven gaan dan ook zeker door. Er gaan plannen komen om alle maatregelen uit te voeren, maar men wil ook verder gaan met innovatie. Ook besloten 2 bedrijven zich aan te sluiten en mee te gaan doen.

De betrokken bedrijven zien voordelen genoeg om maatregelen te treffen die zichzelf terug verdienen binnen 5 jaar, niet alleen op het gebied van milieu maar ook voor de gewone bedrijfsvoering. Uit de scan bij Vepo Cheese bleek dat zij, als enige bedrijf, alle noodzakelijke energiebesparende maatregelen al hadden getroffen. Er werd een oproep gedaan om plannen van aanpak te maken die verder gaan dan het wettelijk niveau, bijv. om restwarmte te benutten om elders te koelen. Het meest innovatieve plan zal rond Nieuwjaar beloond worden met een geldprijs en ‘eeuwige roem’.

Tijdens de bijeenkomst spraken de ondernemers in workshops over verschillende onderwerpen: de voor- en nadelen van vernieuwing van bestaande installaties dan wel het aanschaffen van nieuwe installaties; de nieuwe samenwerking tussen een bedrijf en de omgevingsdienst waarbij de toezichthouder van de omgevingsdienst niet alleen handhaaft maar ook samenwerkt op gelijkwaardige basis met het bedrijf; hoe energiebesparing een zaak van alledag wordt en gedrag van personeel kan worden gestimuleerd om hun bijdrage te leveren.

Het uitwisselen van ervaring, als onderdeel van dit project, helpt de sector als geheel verder. Deze ontmoetingen blijken ook creativiteit op te wekken. Nieuwe ideeën en initiatieven werden besproken.

Wethouder Hans Vroomen gaf te kennen dat efficiënt omgaan met grondstoffen geen vrijblijvende discussie is. De verhouding tussen gemeente en samenleving, maar ook tussen bedrijven en omgevingsdienst verandert echter op dit punt. In dit project komt dat goed tot uiting. Hij was trots op de deelnemende bedrijven en op de gemeente, die met dit succesvolle project wellicht een voorbeeld kan zijn voor andere gemeenten. Joop de Groot, voorzitter van de Raad van Handel, Industrie en Dienstverlening, gaf aan dat in dit samenwerkingsproject het bedrijfsleven laat zien dat deze verantwoordelijkheid neemt en wil dragen. Energiebesparing blijkt goed voor de portemonnee en het milieu, het resultaat mag er zijn! Het levert ook een bijdrage aan een groen bedrijventerrein. De Raad wil gaan werken aan een verdiepingsslag door verdere samenwerking, ook buiten deze sector.

Voor meer informatie over het project kunt u bellen met: Angela Vos (Omgevingsdienst Midden Holland) 0182-545719 of Wim Lexmond 06 -51284040 (Raad van Handel, Industrie en Dienstverlening)