Behoefteraming bedrijventerrein Z-H

Behoefteraming bedrijventerrein provincie Zuid-Holland

In verschillende Zuid-Hollandse regio’s blijkt onvoldoende ruimte beschikbaar voor het huisvesten van grootschalige bedrijven, maritieme bedrijvigheid, zware industrie of multimodale overslagterminals. Daarmee wordt het vermogen van Zuid-Holland om in te spelen op nieuwe economische kansen belemmerd.

Uit de behoefteraming blijkt dat er tot 2030 een fors overaanbod is van bedrijventerreinen in Zuid-Holland. Dat overaanbod manifesteert zich met name in de Metropool Regio Rotterdam-Den Haag en in Zuid-Holland Zuid. Dit wil echter niet zeggen dat er geen behoefte is aan nieuwe ontwikkelingen, blijkt uit het rapport. De nieuwe ontwikkelingen hebben betrekking op de vraag naar andere typen bedrijventerreinen en op verduurzaming en modernisering van bestaande terreinen. De volledige rapporten zijn hier te lezen.