Presentatie Cees Meijer

 

Presentatie Onderscheidend Vermogen

 

Door onderstaande link te kopieëren en te plakken in uw webbrowser kunt u de presentatie van de Heer Cees Meijer gegeven op 19 maart 2013 op onze ledenvergadering nalezen.

Voor degene die niet aanwezig zijn geweest geeft Cees nog een kleine toelichting op de presentatie.

Trends

 

Trends zijn van belang om de ontwikkelingen op lange termijn in de economie en het klantgedrag te volgen.

De volgende trends zijn aan bod gekomen in de presentatie:

  1. 1.kijk waar uw klant van wakker ligt en zorg dan voor innovatieve oplossingen
  2. 2.IWIN I Want It Now, de klant wil steeds meer direct over iets beschikken
  3. 3.Zorg dat u breder kijkt dan alleen Nederland om uw producten af te zetten
  4. 4.Werk samen met andere bedrijven, soms uit hele andere branches (Senseo)
  5. 5.Zorg dat u maatschappelijk verantwoord werkt, uw klant gaat er steeds meer om vragen
  6. 6.Zorg dat de vrouw een positie inneemt in het managementteam

Saneren of Innoveren

 

Organisaties konden eerdere crises overleven door te bukken voor de storm, de zeilen te reven en ballast overboord te zetten. De autopilot respons van organisaties op crises staat daarmee onverminderd op saneren, afslanken en besparen. Maar wat als dit geen storm is die weer overwaait? Wat als blijkt dat de groei van de economie niet meer (op tijd) terugkeert? Ons economisch model, ook van individuele organisaties, is volledig gebaseerd op groei. Die schoen begint te wringen.

Saneren in crisistijd is alleen maar de klok terugzetten (het vet verwijderen dat er de afgelopen jaren ingeslopen is).

Innoveren is de klok vooruit zetten, een vernieuwd business model en een nieuwe strategische koers richting een blue ocean. (een nieuwe markt creëren)

Een nieuwe koers alleen is niet voldoende. Een toekomst vaste organisatie is ook stormbestendig. Dat vereist dat sneller dan voorheen de doelen worden gerealiseerd (strategische uitlijning) en dat er niet alleen groei is, maar ook kunnen krimpen en van koers veranderen als dat nodig is.

Comfortzone

 

Activiteiten die zich binnen onze comfort zone bevinden, geven een directe bevrediging, een gevoel van tevredenheid. Zaken die daarbuiten liggen, worden vaak geassocieerd met een gevoel van onbehagen, met angst of stress. Van nature ontwijken we deze negatieve gevoelens en zoekt de mens plezier.

Maar er is gelukkig ook goed nieuws. Je kunt zelf invloed uitoefenen op je comfort zone en zorgen dat deze flexibel blijft. Vanuit persoonlijk leiderschap kun je buiten je comfort zone treden. De uitdaging is om jezelf te overtreffen of doelen te stellen die net buiten je bekende vermogens liggen. Doelen die je met gerichte inspanning kunt halen en die bijdragen aan je succesgevoel. Dat is de basis voor groei.

Daag jezelf uit en stap uit je comfort zone, met als beloning meer eigenwaarde en zelfvertrouwen.

 

Visie en een ondernemingsplan

 

Uit onderzoek van Van Lanschot Bankiers blijkt dat maar 38% van de ondernemers de visie op papier heeft staan. De voordelen van de visie op papier zetten en uitwerken in een ondernemingsplan zijn als volgt:

 

1. een ondernemingsplan geeft je vertrouwen door de bevestiging dat je ideeën, aannames en calculaties de potentie hebben om je onderneming tot een succes te maken.

2. Een weldoordacht en overtuigend plan voorziet een potentiële geldgever van informatie die ze nodig hebben om te kunnen beoordelen of jouw onderneming wel een goede investering is.

3. Het dient als een handleiding om je onderneming te runnen wanneer die eenmaal is gestart. Het helpt je ook om je doelen in zicht te houden, en daarmee ook het spoor naar die doelen toe.

4. Het plan is ook een krachtig ‘extraatje’ voor je als waardering voor de taak die voor je ligt om je te dwingen realistisch te zijn in al je overwegingen om een onderneming op te zetten, inclusief een gezonde kijk op de geldstromen.

5. Na de start geeft een ondernemingsplan je een maatstaf om te checken of je onderneming draait zoals je dat van tevoren had ingeschat door de actuele cijfers te vergelijken met de geprognosticeerde cijfers.

Wat is er dan nodig om onderscheidend te zijn in de markt?

 

Eigenlijk zijn dat maar 3 dingen:

Tijd vrijmaken: Een ondernemer dient structureel (1x per week) tijd vrij te maken om zijn gedachten aan papier toe te vertrouwen.

Ideeën genereren: Binnen een organisatie zijn vele collegae met ideeën. Neem de tijd om ze te inventariseren en te bespreken.

Keuzes maken: Dat begint vaak met het treden uit de comfortzone.

Claassen, Moolenbeek & Partners begeleidt al jaren bedrijven om de visie van ondernemers op papier te zetten. Mocht u belangstelling hebben, neem dan gerust even contact met mij op.

Cees Meijer

Cees.meijer@cmenp.nl

Tel: 06-10042723

www.cmenp.nl/goud/contact

http://www.mijnbestand.nl/Uitnodiging-38PEHAHOLXWZ.pptx