RvHID ledenenquête

Ontwikkelingen Ondernemersverenigingen

In de ledenvergadering van 16 juni 2015 hebben wij u geïnformeerd over ontwikkelingen binnen de Gemeente en de Ondernemersverenigingen. Inmiddels is het Ondernemersfonds (Ons Fonds) opgericht. Er zijn ontwikkelingen gaande om de positie van de ondernemersverenigingen te versterken door vorming van een Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk. Die ontwikkelingen hebben invloed op de rol en identiteit van de Raad voor Handel, Industrie en Dienstverlening.

Visie Bestuur Raad voor Handel, Industrie en Dienstverlening

De visie van de RvHID is thans op hoofdlijnen als volgt:

 • Belangenbehartiging voor bedrijven
 • Focus op lange termijn visie
 • Sterke invloed op economisch overheidsbeleid
  • Optimalisering van bedrijventerreinen
  • Optimalisering van infrastructuur
 • Anticiperen op arbeidsmarktontwikkelingen
 • Kennis delen
 • Netwerkfunctie met gesprekspartners die in vergelijkbare positie verkeren
 • Traditie en continuïteit

De nieuwe aandachtspunten van het bestuur van de RvHID zijn de volgende:

 • Positie van de ondernemersverenigingen versterken door vorming van 1 Ondernemersplatform
 • Inzet van kennis en behoud van invloed van de RvHID binnen het Ondernemersplatform
 • Actieve sturende rol vanuit RvHID bij het vaststellen van de economische beleidsvisie Gemeente Bodegraven Reeuwijk 2015-2018
 • Inspraak op speerpunten beleidsvisie

Graag vernemen wij van u of u hierop aanvullingen heeft. Daarvoor hebben wij een beknopte enquête opgesteld. Middels deze enquête hopen wij een beeld te krijgen van uw wensen en verwachtingen. De uitslag ervan bespreken wij tijdens onze Algemene Ledenvergadering op
24 november a.s.

Het invullen van deze enquête neemt slechts een paar minuten van uw tijd in beslag, maar is voor ons van grote waarde. Graag ontvangen wij uiterlijk 3 november a.s. uw reactie.

Klik hier voor de enquête