Planning bestrating en Asfalt

Planning bestrating en asfalt

De uitvoering buiten heeft ons geleerd dat iedere inrit en iedere aansluiting op de bestaande situatie weer een nieuwe puzzel is. Ook werkt het weer de afgelopen weken niet in ons voordeel. Wanneer er hevige regenval is, moeten we de werkzaamheden op sommige plaatsen stilleggen omdat het te nat is. We proberen op dat moment wel op andere punten verder te gaan om geen tijd te verliezen.
Aan de hand van de praktische ervaringen die we inmiddels hebben opgedaan, is een nieuwe planning voor de bestrating- en asfaltwerkzaamheden opgesteld. De aangepaste planning lichten wij in deze nieuwsbrief toe.

Werkzaamheden tot 18 december

De versmallingswerkzaamheden in de eerste drie fasen ronden wij naar verwachting 18 december af. Op deze manier hebben de bedrijven op het terrein niet langer overlast dan nodig. Ook houdt dit in dat er geen bouwputten zijn op bedrijventerrein Broekvelden tijdens het kerstreces tussen 19 december 2015 en 3 januari 2016.

Parkeerterrein Kleienhof
Tussen 7 december en 18 december 2015 knappen we parkeerterrein Kleienhof op en wordt het hekwerk voor de beveiliging van het terrein geplaatst. U kunt in deze periode geen gebruik maken van het parkeerterrein. Wij verzoeken u vriendelijk om uw vrachtwagen op een andere plaats te parkeren. Een alternatief is de vrachtwagenparkeerplaats naast de Truckwash op bedrijventerrein Broekvelden of de nieuw aangelegde wachtplaatsen voor vrachtwagens ter hoogte van de Engelandweg en de Henri Dunantweg. Deze zijn op 7 december klaar voor gebruik.

Asfaltreparaties 8 december
Op dinsdag 8 december voeren wij asfaltreparaties uit op de Henri Dunantweg en Engelandweg.

Werkzaamheden vanaf 4 januari 2016

In het nieuwe jaar starten we met fase vier en pakken we de werkzaamheden aan het parkeerterrein naast de Carwash op. Hieronder zijn de faseringstekeningen met de uitvoeringsdatum per fase te zien.
Start- en uitvoeringsdata blijven natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden. Voor de start van een volgende fase ontvangt u meer informatie van onze omgevingsmanager, per (digitale nieuws)brief en als bericht in de projectapp.

Fase 4

  • Schumanweg en Beneluxweg  vanaf Unica tot aan de Engelandweg en
  • Parkeerterrein Broekvelden gelegen langs de Europaweg.

Uitvoeringsperiode:
4 t/m 22 januari 2016

Fase 5

  • Europaweg en Marshallweg

Uitvoeringsperiode:
18 januari t/m 12 februari 2016