Op 13 juni 2019 vindt het drie maandelijkse overleg plaats tussen het College van B&W en het bestuur van de RvHID. Op de agenda van dit overleg staat o.a. de vervangings- en uitbreidingsbehoefte bedrijventerreinen, de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en migrantenhuisvesting.

De RvHID behartigt de belangen van haar leden bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Hiervoor staan de leden van het bestuur continu in contact met de wethouders, fracties en raadsleden van de gemeente. Daarnaast vindt er viermaal per jaar een overleg plaats tussen het voltallige College van B&W en het bestuur van de RvHID. Voor het overleg van 13 juni a.s. dient als basis het rapport ‘Inventarisatie Uitbreidingsbehoefte Bedrijven Bodegraven-Reeuwijk’, de input die we van de leden gekregen hebben tijdens de ledenvergaderingen en de uitkomst van de werksessie Bereikbaarheid en Bedrijventerreinen met enkele leden van RvHID.

Naast de agendapunten vanuit de RvHID, is het de bedoeling dat de gemeente het bestuur ook bijpraat over zaken die bij de gemeente spelen. Eerder zei voorzitter Arjan Griffioen in Kijk op Bodegraven over de samenwerking met de gemeente het volgende:

“De RvHID levert ondernemers input op het gebied van onder andere huisvesting, logistiek en regelgeving. We willen vanuit een actieve houding samenwerken met de gemeente. We vragen hen op met ons mee te denken in het vinden van oplossingen, natuurlijk binnen de geldende regelgeving. Andersom geldt ook: als de gemeente een probleem signaleert, dan willen wij daarin onze verantwoordelijkheid nemen. Wij zijn op zoek naar wisselwerking, zodat we elkaar kunnen versterken. We gaan de visie van de RvHID en de mogelijkheden van de gemeente verbinden.”

(Kijk op Bodegraven-Reeuwijk, 21 maart 2018)

In de ledenvergadering zal het bestuur de leden bijpraten over de bijeenkomst. Mochten leden iets hebben om toe te voegen aan de agenda, laat het weten via bestuur@rvhid.nl.