CONTACT

Correspondentie-adres

Raad voor Handel Industrie en Dienstverlening (RvHID)
Oud-Bodegraafseweg 14C
2411 HS Bodegraven

Telefoonnummer: (0172) 533 553
E-mail: secretariaat@rvhid.nl

Bankrelatie:
Rabobank, IBAN NL72RABO0398841225

Philine de Groot

Secretariaat
secretariaat@rvhid.nl

Commissies

Commissie Bereikbaarheid, Mobiliteit en Verkeer

Afgevaardigde bestuur RvHID:
Pieter van den Oord
bestuur@rvhid.nl

Commissie Bedrijventerreinen

Afgevaardigde bestuur RvHID:
Peter Domburg
Janco Blanken
bestuur@rvhid.nl

Kascommissie

Afgevaardigde bestuur RvHID:
Ernst van Waveren
bestuur@rvhid.nl