Het bestuur van de RvHID nodigt haar leden uit voor de eerste ledenvergadering van 2020 op dinsdag 17 maart a.s. bij BrouwCafé De Molen. 

Datum: 17 maart 2020
Locatie: BrouwCafé De Molen
Inloop: 16:30 uur
Start vergadering: 17:00 uur

Aansluitend aan de vergadering vindt er een walking dinner plaats. Meer informatie over de agenda en de inhoud van de vergadering ontvangen leden per e-mail.

Wegens de coronacrisis is deze ledenvergadering uitgesteld.

Meld je aan
Brouwcafé de Molen, Overtocht 43, Bodegraven