Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

SdH-RVHIbodegraven-6196

Meer woningen, minder bedrijfspercelen?

Het woningtekort in Nederland is hoog. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is door haar centrale ligging een populaire gemeente en staat dan ook voor een uitdaging. Hoe los je het woningtekort op binnen de huidige grenzen van de gemeente? De beschikbare gemeente grond raakt langzaam op, dus wordt er ook gekeken naar andere oplossingen. Dit betekent onder andere dat meer bedrijfslocaties ruimte moeten maken voor woningbouw.

Denk hierbij aan de Dronenhoek, Doortocht in Bodegraven en de Bunnik-locatie in Nieuwerbrug. Deze locaties bevinden zich van oudsher nabij de dorpskernen en zijn een logische keuze voor woningbouw. Echter, het aantal verdwijnende bedrijfspercelen is groter dan het aantal percelen dat er bij komt. En dat is een bedreiging voor het ondernemersklimaat in de gemeente.

De commissie Bedrijventerreinen zet zich in voor het behoud van ruimte om te ondernemen in Bodegraven-Reeuwijk. De afgelopen jaren zijn met de uitbreiding van Groote Wetering II, Rijnhoek en de revitalisering van Broekvelden stappen gemaakt om te kunnen groeien binnen de grenzen van de gemeente. Maar aan de andere kant is er ook ruimte verloren gegaan door bestemmingswijzigingen van bedrijventerrein naar wonen. Het aantal beschikbare m2 voor bedrijven is daarmee afgenomen.

De commissie heeft de volgende speerpunten:

  • Het realiseren van vervangende ruimte voor de verloren m2 bij bestemmingswijziging van bedrijventerreinen, zodat de bedrijvigheid en werkgelegenheid van de te verhuizen bedrijven voor de gemeente behouden blijft.
  • Het realiseren van nieuwe ruimte voor bedrijven om uit te breiden, zodat de bedrijvigheid en werkgelegenheid van de bedrijven voor de gemeente behouden blijft.
  • Het bevorderen van de aantrekkelijkheid van de bedrijventerreinen zodat het voor bedrijven aantrekkelijk is om zich in Bodegraven-Reeuwijk te gaan of blijven vestigen.

De commissie Bedrijventerreinen heeft onlangs een rapport aangeboden bij het College van B&W met de uitbreidingsbehoefte voor bedrijventerreinen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Uit dit rapport blijkt dat er een tekort is aan bedrijfspercelen en dat dit de aankomende jaren alleen maar verder groeit. Dit rapport is gebaseerd op een uitgebreide inventarisatie van de behoefte aan ruimte onder de leden van de Raad voor Handel Industrie en Dienstverlening.

Wil je een bijdrage leveren aan deze rubriek of heb je een vraag?
Neem dan contact op met ons secretariaat via secretariaat@rvhid.nl.