Update 11-11-2020: de enquête is inmiddels gesloten

Beste collega-ondernemer,

Als spreekbuis van het lokale bedrijfsleven treden wij regelmatig in overleg met het gemeentebestuur over onderwerpen die ons allemaal aangaan.

Hoog op de agenda prijken daarbij twee belangrijke onderwerpen: de bereikbaarheid van onze bedrijven en bedrijventerreinen en toekomstige uitbreidingsmogelijkheden. Dat laatste wordt steeds lastiger, de beschikbare capaciteit raakt uitgeput. Ook de bereikbaarheid is een punt van permanente aandacht. Onze aandacht gaat wat dit betreft uit naar alle kernen binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Wij willen graag goed beslagen ten ijs komen en met argumenten het gemeentebestuur overtuigen van de noodzaak een aantal maatregelen te nemen. Ook in gesprek met hogere overheden willen wij sterke argumenten hanteren om voldoende serieus genomen te worden en vooral ook om te worden gehoord.

In dat licht hebben wij een enquête opgesteld om de meningen en wensen van de ondernemers in onze gemeente te peilen. Wat wilt u, waaraan bestaat behoefte, in welk tempo? Dat zijn essentiële vragen waarop we antwoorden zoeken.

Daarom hebben we u nodig. Wilt u zo vriendelijk zijn via deze link naar de online enquête te gaan en de vragen te beantwoorden? Dat levert ons naar verwachting de argumenten aan om onze gemeenschappelijke belangen op de juiste wijze te kunnen behartigen. Mogen we daarom een paar minuten van uw tijd vragen? 

De enquête is inmiddels gesloten en we bedanken iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd.

Bij voorbaat hartelijk dank voor de moeite,

Met vriendelijke groeten

Namens de Ondernemers Commissies Mobiliteit en Bereikbaarheid,

Peter Domburg, Janco Blanken, Marco Pfaff en Arjan de Knikker