OVER RVHID

Wie zijn we?

De Raad voor Handel Industrie en Dienstverlening (RvHID) is een vereniging voor en door bedrijven in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Onze leden komen uit heel de gemeente en bestaan uit een mix van bedrijven in verschillende bedrijfstakken.

Wat doen we?

De RvHID heeft als doel haar leden te helpen om nu en in de toekomst succesvol te kunnen ondernemen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk door het kwaliteitsniveau van het ondernemersklimaat in de gemeente te behouden en bevorderen.

Hoe doen we dat?

Dit doen we door voor collectieve kwesties actief belangen te behartigen bij overheidsinstanties en andere stakeholders, door bij individuele kwesties partijen met elkaar te verbinden en door ondernemers onderling met elkaar in contact te brengen.

Bestuur

Arjan Griffioen

Voorzitter
Goudriaan Jongerius Bouw
bestuur@rvhid.nl

Edwin van de Panne

Vice-Voorzitter / Secretaris
DomburgvandePanne
bestuur@rvhid.nl

Ernst van Waveren

Penningmeester
Grant Thornton
bestuur@rvhid.nl

Janco Blanken

Bestuurslid
Ben Kraan architecten
bestuur@rvhid.nl

Pieter van den Oord

Bestuurslid
La Gro Geelkerken Advocaten
bestuur@rvhid.nl

Philine de Groot

Secretariaat
Orbema Beheer
secretariaat@rvhid.nl

Commissies

Commissie Bereikbaarheid, Mobiliteit en Verkeer

Afgevaardigde bestuur RvHID:
Pieter van den Oord
bestuur@rvhid.nl

Commissie Bedrijventerreinen

Afgevaardigde bestuur RvHID:
Janco Blanken
bestuur@rvhid.nl

Kascommissie

Afgevaardigde bestuur RvHID:
Ernst van Waveren
bestuur@rvhid.nl